Οι υποχρεώσεις του φορέα για την απασχόληση φοιτητή/τριας πρακτικής άσκησης είναι:

  1. Ο εργοδότης το εκδηλώνει το ενδιαφέρον του αποστέλλοντας email στο grapas@uoa.gr όπου περιγράφει με συντομία το εταιρικό προφίλ και ταυτόχρονα ενημερώνει από ποια τμήματα θέλει να απασχολήσει συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών μέσω του ΕΣΠΑ.
  2. Ενημέρωση Επιστημονικού Υπεύθυνου του εμπλεκόμενου τμήματος για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον συγκεκριμένο φορέα.
  3. Αφού υπάρξει συμφωνία φορέα απασχόλησης και φοιτητή, υπογράφεται το τετραμερές συμφωνητικό μεταξύ του φορέα απασχόλησης – Επ. Υπεύθυνου Τμήματος – Φοιτητή και του ΕΚΠΑ.
  4. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μόνο μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ και είναι υποχρεωτική η εγγραφή του φορέα στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με την εγγραφή σας στο ΑΤΛΑΣ επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών και τηλεφωνικά στο 215 215 7860, (Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-17:00)

O φορέας απασχόλησης δεν αναλαμβάνει καμία οικονομική υποχρέωση και καμία ασφαλιστική κάλυψη απέναντι στον φοιτητή . Την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν εισφορές ή κρατήσεων του/της κάθε φοιτητή/τριας φέρει ο Ειδικός Λογαρισμός Κονδυλίων Ερευνας του Πανεπιστημίου.

Η ασφάλιση του φοιτητή ανέρχεται σε 1% μόνο για περίπτωση ατυχήματος και πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου.

Ενημερωτικά Έγγραφα που αφορούν τους Φορείς για τη ΔΗΛΩΣΗ της ΕΝΑΡΞΗΣ της πρακτικής σας άσκησης στο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»:

  1. ΟΔΗΓΙΕΣ_ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ_ΦΟΡ ΕΑΣ_Ε35_V1.pdf
  2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Υ ΠΟΔΟΧΗΣ_ΕΡΓΑΝΗ.pdf