Ιδρυματικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Ευστάθιος Π. Ευσταθόπουλος

 • Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
  Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας
 • Email : –

Υποστήριξη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Αδάμος Δημήτρης

 1. Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την τοποθέτηση των φοιτητών στους φορείς υποδοχής και για την έκδοση των συμβάσεων.
 2. Εξυπηρέτηση των φοιτητών στις διαδικασίες έναρξης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης της Π.Α..
 3. Επικοινωνία με φορείς υποδοχής, Ε.Υ, ΕΛΚΕ, ΕΥΔ για επίλυση θεμάτων Π.Α..
 4. Συγκέντρωση των απαραίτητων παραστατικών για τη σύνταξη των αιτημάτων πληρωμής των φοιτητών.
 5. Παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και διόρθωση τυχόν αποκλίσεων.
01. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Νοσηλευτικής
02. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Βιολογίας
03. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
04. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Π.Ε.Δ.Δ.
05. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Οδοντιατρικής
06. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Χημείας
07. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Θεολογίας
08. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
09. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
10. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Φιλοσοφίας
11. Πρακτική Άσκηση Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
12. Πρακτική Άσκηση Τμήματος Κοινωνιολογίας
13. Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τηλέφωνο : 210-7276443
 • Email: dadamos@elke.uoa.gr

Ζάχου Μαρία

Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη της διαδικασίας Πρακτικής Άσκησης των ασκούμενων φοιτητών

1. Πρακτική Άσκηση Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
2. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
3. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
4. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
5. Πρακτική άσκηση του Τ.Ε.Α.Π.Η.
6. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
7. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Ψυχολογίας
8. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Φυσικής
 • Τηλέφωνο : 210-7276354
 • Email: zitamaria@uoa.gr

Μεϊμάρη Έλλη

Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη της διαδικασίας Πρακτικής Άσκησης των ασκούμενων φοιτητών

1. Πρακτική άσκηση της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
2. Πρακτική άσκηση του Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης
3. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
4. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Μαθηματικών
5. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
6. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών
7. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Φαρμακευτικής
8. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
9. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
10. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών
11. Πρακτική άσκηση του Τμήματος Παιδαγωγικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Τηλέφωνο : 210 7276421
 • Email: emeimari@uoa.gr

Αντωνίου Ευαγγελία

Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη της διαδικασίας Πρακτικής Άσκησης των ασκούμενων φοιτητών

 1. Πρακτική Άσκηση Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 2. Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου
 3. Πρακτική Άσκηση Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
 4. Πρακτική Άσκηση Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ του Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
 5. Πρακτική Άσκηση Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ του Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Λαυρέντη Φανή

Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη της διαδικασίας Πρακτικής Άσκησης των ασκούμενων φοιτητών

 1. Πρακτική Άσκηση Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
 2. Πρακτική Άσκηση Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
 3. Πρακτική Άσκηση Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
 4. Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
 5. Πρακτική Άσκηση Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
 • Συγκρότημα Ευρίπου – Δ210
 • Ψαχνά Ευβοίας ΤΚ.. 34400
 • Τηλέφωνο : 2228021821

Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής

Οικονόμου Παναγιώτης

 • Τηλέφωνο : (+30) 6971897221
 • Email : paoikon@uoa.gr