Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, ΤΚ. 15784 Αθήνα

Κτήριο Μαθηματικού, παραπλεύρως της κεντρικής εισόδου

Τηλέφωνα: Θα βρείτε όλα τα τηλέφωνα εδώ

Email: Επικοινωνήστε ανάλογα με το τμήμα που σας ενδιαφέρει στον υπεύθυνο για αυτό. Θα βρείτε τα email και τους υπεύθυνους ανα τμήμα εδώ

Τμήματα Χαλκίδας: Συγκρότημα Ευρύπου, Θέση Σκληρό Ψαχνά Ευβοίας

Τ.Κ. 344 00