Αγαπητές Φοιτήτριες, Αγαπητοί Φοιτητές,

σας καλωσορίζουμε στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Ε.Κ.Π.Α. Σε αυτη τη σελίδα μπορείτε να δείτε οδηγίες που αφορούν φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν επιλεγεί για Πρακτική Άσκηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Σχετικά με την κατάθεση εντύπων έναρξης της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα σας στο ΓΡΑΠΑΣ.

 • Ημέρες κατάθεσης εγγράφων: Δευτέρα-Πέμπτη. Ώρες κατάθεσης, 10.00-13.30.
 • Τοποθεσία κατάθεσης εγγράφων: (εδώ)
 • Απορίες σχετικά με τα έγγραφα έναρξης και λήξης: επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο που έχει αναλάβει το τμήμα σας (εδώ)

Οι Φοιτητές παρακαλούνται να προσκομίζουν τα έντυπα έναρξης συμπληρωμένα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ώστε να είναι ευπρεπή και ευανάγνωστα. Η κατάθεση των εντύπων δεν μπορεί να είναι τμηματική (καταθέτουμε κάθε φορά όλο το απαιτούμενο «πακέτο» εντύπων, δηλαδή συνολικά έντυπα έναρξης). Επίσης στο Γραφείο προσέρχεστε για κατάθεση και όχι για συμπλήρωση, τα έντυπα πρέπει να είναι ήδη συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα. Στο ΓΡΑΠΑΣ γίνεται μόνο έλεγχος και κατάθεση.

 1. Συμπληρώνετε το ιδιωτικό συμφωνητικό (θα το βρείτε εδώ) και εκτυπώνετε σε 5 αντίτυπα. ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ με σκοπό να είναι ευανάγνωστο και ευπρεπές. Τα σημεία που σας αφορούν είναι τα εξής:
  • γ) στοιχεία του Φορέα,
  • ε) στοιχεία του Φοιτητή,
  • 2) ημερομηνία έναρξης και λήξης ανάλογα με διάστημα σε αριθμός μηνών που ορίζεται η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα σας (π.χ., 2 μήνες, 3 μήνες κτλ)
   • Παράδειγμα διάστηματος 2 μηνών [01/05/2023 έως 30/06/2023] ή [10/05/23 έως 09/07/23]
   • Παράδειγμα διάστηματος 3 μηνών [01/05/2023 έως 31/07/2023] ή [10/05/23 έως 09/08/23]
   • κτλ
  • Στο συμφωνητικό πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται κωδικός group (σας τον δίνει ο Φορέας σας), ενώ αφήνετε κενό τον κωδικό θέσης (τον συμπληρώνουμε στο ΓΡΑΠΑΣ)
  • Για την συμπλήρωση του συμφωνητικού χρησιμοποιείστε για επιπλέον βοήθεια το αρχείο με ονομασία ΠΡΟΤΥΠΟ_ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ_ΕΚΠΑ το οποίο περιέχει ΟΔΗΓΙΕΣ για την ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΑΘΩΝ κατά την πληκτρολόγηση των στοιχείων των δικών σας και του φορέα.
 2. Αφού συμπληρώσετε τα 5 αντίτυπα του ιδιωτικού συμφωνητικού, θα πρέπει να υπογραφούν και τα 5 αντίτυπα από: Φοιτητή – Υπεύθυνο Τμήματος – Νόμιμο Εκπρόσωπο Φορέα (υπογραφή και σφραγίδα). (Συνολικά 3 Υπογραφές/πρωτότυπες και στα 5 αντίτυπα). Προσοχή! Σε ορισμένα τμήματα ο υπεύθυνος υπογράφει στο ΓΡΑΠΑΣ οποτε θα χρειαστείτε 2 συνολικά υπογραφές.

Με υπογεγραμμένα τα 5 πρωτότυπα αντίτυπα είστε έτοιμοι να καταθέσετε στο ΓΡΑΠΑΣ το σύνολο των εντύπων έναρξης. Τα έντυπα και οι απαιτούμενες φωτοτυπίες (απαραίτητες) πρέπει να κατατεθούν στο σύνολό τους. Τμηματική κατάθεση δεν γίνεται δεκτή. Τα έντυπα που πρέπει να προσκομίσετε για την έναρξη της πρακτικής σας είναι τα εξής:

  • Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή
   • 5 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ (+ 1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ του ΓΡΑΠΑΣ)
  • Την Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (αρχείο)
   • ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗ (+ 1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ του ΓΡΑΠΑΣ)
  • Ένα αντίγραφο λογαριασμού ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης
   • (+ 1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ του ΓΡΑΠΑΣ).

Σημειώνουμε!! Από την ημερομηνία κατάθεσης των εντύπων έναρξης στο ΓΡΑΠΑΣ έως την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής σας άσκησης θα πρέπει να υπάρχει χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 30 ημερών (Π.Χ. Αν καταθέσετε 01/05/23 έντυπα έναρξης, μπορείτε να βάλετε ως ημερομηνία έναρξης της πρακτικής σας το νωρίτερο την 01/06/23).

 1. Το ΓΡΑΠΑΣ δεσμεύει την θέση σας στο Atlas, καταχωρεί τα στοιχεία σας σε βάση δεδομένων και καταθέτει τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά, την Δήλωση Φυσικού Προσώπου και την Φωτοτυπία Βιβλιαρίου σας στο πρωτόκολλο του Ε.Λ.Κ.Ε.
 2. Τα συμφωνητικά σας υπογράφονται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ε.Λ.Κ.Ε. και ανεβαίνουν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ από το Τμήμα Συμβάσεων του ΕΛΚΕ. Με την ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν είναι δυνατή καμία αλλαγή ή διόρθωση.
 3. Τα 3 πρωτότυπα αντίτυπα επιστρέφονται, με 5 υπογραφές πλέον, στο ΓΡΑΠΑΣ.
 4. Με την επιστροφή των υπογεγραμμένων συμφωνητικών σας στο ΓΡΑΠΑΣ λαμβάνετε ενημερωτικό mail για την παραλαβή τους. Το 1 αντίτυπο κρατάει ο Φοιτητής, το 2 αντίτυπο πηγαίνει στον Φορέα,το 3 αντίτυπο πηγαίνει στον Υπεύθυνο του Τμήματος.
  • Σημειώνουμε!! Ο Φορέας επιβάλλεται να σας καταχωρίσει στην ΕΡΓΑΝΗ νωρίτερα από την ημερομηνία έναρξης ή έως και την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής σας. Έστω και μία ημέρα μετά την ημερομηνία έναρξης η καταχώριση θεωρείται εκπρόθεσμη. Για την καταχώρισή σας στην ΕΡΓΑΝΗ χρειάζεται να προηγηθεί η διαδικασία της ανάρτησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Παρακαλούνται θερμά οι Φοιτητές να επικοινωνούν εγκαίρως με τους Φορείς τους και να διασφαλίζουν ότι η καταχώριση έχει λάβει χώρα εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση λάθους και αμέλειας το ΓΡΑΠΑΣ δεν είναι σε θέση να παρέμβει με όποιο τρόπο, καθώς η ΕΡΓΑΝΗ είναι πλατφόρμα στην οποία έχουν πρόσβαση ΜΟΝΟ οι Φορείς. Από την καταχώριση στην ΕΡΓΑΝΗ προκύπτει το έντυπο έναρξης Ε3.5, το οποίο πρέπει να λάβει ο Φοιτητής από τον Φορέα του και να το προσκομίσει μαζί με τα υπόλοιπα έντυπα λήξης μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής του άσκησης.

Το έγγραφο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ αυτό το εκτυπώνετε και το συμπληρώνετε αποτυπώνοντας τις εργασίες που πραγματοποιήσατε καθώς και τις εμπειρίες που αποκομίσατε στο διάστημα που υλοποιήσατε την πρακτική σας άσκηση και το υπογράφετε. (συμπληρώνεται από την 1η μέρα της πρακτικής έως και τη λήξη )

 1. Σύνδεση στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) apps.praktiki.uoa.gr
  • Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της πρακτικής σας θα λάβετε ένα email με θέμα Εισαγωγή Προσωπικών Στοιχείων – ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ. Σε αυτο το email θα βρείτε τις βασικές οδηγίες για τη σύνδεση σας καθώς και το σχετικό σύνδεσμο. Μπορείτε να συνδεθείτε και πριν τη λήψη του email.
  • Για να συνδεθείτε θα πρέπει να γνωρίζετε τα ακαδημαικά σας στοιχεία καθώς και το ΑΜΚΑ σας.
   • Σε περίπτωση που σας εμφανιστούν μηνύματα αδυναμίας σύνδεσης θα πρέπει να διαβάσετε τα σχετικά μηνύματα και να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που εμφανίζονται στο ΠΣ.
   • Προσοχή! Στο νεο πληροφοριακό σύστημα συνδέονται μόνο φοιτητές/τριες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον πραγματοποιήσης πρακτικής άσκησης.
 2. Εισαγωγή Προσωπικών Στοιχείων
  • Μετά τη σύνδεση σας θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (όμοια με τα στοιχεία που δηλώσατε στη σύμβαση σας)
   • Προσοχή! Η εισαγωγή των στοιχείων σας γίνεται μόνο μια φορά και δεν μπορεί να επαναληφθεί. Αν θέλετε να αλλάξετε κάποιο στοιχείο επικοινωνήστε μαζί μας.
 3. Έλεγχος στοιχείων απο το γραφείο πρακτικής άσκησης.
  • Τα στοιχεία σας θα ελεγχθούν απο το αρμόδιο στέλεχος και έπειτα θα λάβατε ένα email για τη συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου
 • Λίγες ημέρες μετά την έναρξη της πρακτικής σας (ίσως και την ίδια) θα λάβετε ένα email με θέμα Υποβολή Απογραφικού Δελτίου Εισόδου – ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ.
 • Η διαδικασία είναι αρκετά απλή, απλά ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το νέο Πληροφοριακό Σύστημα apps.praktiki.gr θα βρείτε εδω

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΞΗΣ

Σχετικά με την κατάθεση εντύπων λήξης της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα σας στο ΓΡΑΠΑΣ.

Αγαπητές Φοιτήτριες, Αγαπητοί Φοιτητές, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την περίοδο 2023-24 και εξής τα ΕΝΤΥΠΑ ΛΗΞΗΣ θα αποστέλλονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Οι Φοιτητές παρακαλούνται να αποστείλουν τα έντυπα λήξης συμπληρωμένα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ώστε να είναι ευπρεπή και ευανάγνωστα. Η αποστολή των εντύπων δεν μπορεί να είναι τμηματική (στέλνουμε κάθε φορά όλο το απαιτούμενο «πακέτο» εντύπων, δηλαδή συνολικά έντυπα λήξης)

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

1. Επισκέπτεστε την Πλατφόρμα του ΓΡΑΠΑΣ https://apps.praktiki.uoa.gr/ , όπου και βρίσκετε συγκεντρωμένα όλα τα έντυπα λήξης διαμορφωμένα και έτοιμα για συμπλήρωση και υπογραφή.

2. Συμπληρώνετε και υπογράφετε τα έντυπα που σας αφορούν.

3. Παίρνετε από τους Φορείς σας συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα έντυπα που αφορούν στους Φορείς και τα οποία αποστέλλονται αυτόματα, μαζί με κωδικούς πρόσβασης, στον Φορέα σας.

4. Αφού έχετε συγκεντρώσει συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα όλα τα έντυπα λήξης, τα σκανάρετε σε ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ pdf και τα αποστέλλετε στον Υπεύθυνο του Τμήματός σας στο ΓΡΑΠΑΣ.

Απορίες σχετικά με τα έγγραφα λήξης: επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο που έχει αναλάβει το τμήμα σας (εδώ)

Αν είστε φοιτητής/τρια ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ τοτε όλα τα έντυπα λήξης θα τα λάβετε:

 • Σε περίπτωση που η πρακτική σας είναι ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ
  • Στο προηγούμενο βήμα – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΞΗΣ Στάδιο 1 – ΈΝΤΥΠΑ ΛΗΞΗΣ
  • Μην ξεχάσετε το Παρουσιολόγιο Πρακτικής Άσκηση (Εντυπο 9) για το Τμήμα Ψυχολογίας απο εδώ
 • Σε περίπτωση που η πρακτική σας είναι ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για την αναγνώριση του μαθήματος ΨΧ118-Πρακτική Άσκηση ΙΙ θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να στείλετε ηλεκτρονικά στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ψυχολογίας τα έντυπα αναγνώρισης πρακτικής άσκησης (πριν τα προσκομίσετε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης), τα οποία προβλέπονται από τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης. Για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία αποστολής των εντύπων παρακαλώ διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες που θα βρείτε στο σύνδεσμο (Οδηγίες για την αναγνώριση του μαθήματος ΨΧ118-Πρακτική Άσκηση ΙΙ) για το σκανάρισμα και την αποστολή των εντύπων λήξης.

Το παραπάνω κείμενο αφορά αποκλειστικά φοιτητές/τριες του τμήματος ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Σημειώνουμε!! Ο Φορέας επιβάλλεται να προχωρήσει σε λήξη της πρακτικής σας στην ΕΡΓΑΝΗ την ημέρα λήξης της πρακτικής και έως 4 ημέρες μετά, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμη. Παρακαλούνται θερμά οι Φοιτητές να επικοινωνούν εγκαίρως με τους Φορείς τους και να διασφαλίζουν ότι η λήξη έχει λάβει χώρα εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση λάθους και αμέλειας το ΓΡΑΠΑΣ δεν είναι σε θέση να παρέμβει με όποιο τρόπο, καθώς η ΕΡΓΑΝΗ είναι πλατφόρμα στην οποία έχουν πρόσβαση ΜΟΝΟ οι Φορείς. Από την λήξη στην ΕΡΓΑΝΗ προκύπτει το έντυπο λήξης Ε3.5, το οποίο πρέπει να λάβει ο Φοιτητής από τον Φορέα του και να το προσκομίσει μαζί με τα υπόλοιπα έντυπα λήξης.

Το ΓΡΑΠΑΣ επεξεργάζεται τα έντυπα λήξης που καταθέτετε , προχωρά σε ολοκλήρωση της πρακτικής σας στο Atlas και ετοιμάζει τα Αιτήματα Πληρωμής σας (αφού θα έχει καταχωρηθεί η βαθμολογία από τον Υπεύθυνο), τα οποία υπογράφει ο Υπεύθυνος του Τμήματος και κατατίθενται από το ΓΡΑΠΑΣ στο πρωτόκολλο του Ε.Λ.Κ.Ε.

 • Λίγες ημέρες μετά τη λήξη της πρακτικής σας (ίσως και την ίδια) θα λάβετε ένα email με θέμα Υποβολή Απογραφικού Δελτίου Εξόδου & Έκθεση – ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ.
 • Η διαδικασία είναι αρκετά απλή, απλά ακολοθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το νέο Πληροφοριακό Σύστημα apps.praktiki.gr θα βρείτε εδω

Σε περίπτωση που κάποιος Φοιτητής θελήσει να διακόψει την πρακτική του άσκηση, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να προβεί σε ακύρωση του συμφωνητικού του. Το σχετικό έγγραφο μπορείτε να το βρείτε στην καρτέλα τμήματα στο αντίστοιχο τμήμα σας.